Drewniana ławka wymagała ode mnie pracy w postaci wyszlifowania drewna. Ktoś wcześniej
pomalował ten mebelek czerwono-brązową bejcą. Efekt końcowy dopełniło zabezpieczenie drewna
olejem. W takiej postaci pojemny schowek z siedziskiem nakrytym baranią skórą, spisuje się świetnie
w sieni domu.

A small bench with a chest for shoes or other objects
A wooden bench required me to grind the wood. Somebody had previously painted this piece of
furniture with red and brown wood stain. The final effect was accomplished by protecting the wood
with oil. In this form this bench with a hiding place covered with sheepskin serves its purpose in the
hallway.