Drewniana niecka mojego pradziadka. Drewno choć stare i zużyte, po oczyszczeniu i zaolejowaniu,
nabrało żywej barwy. Aby nadać tej niecce wyjątkowości – farbami olejnymi namalowałam rodzinkę
sów. To drewniane naczynie znowu może służyć i zdobić dom.

A wooden basin with owls
This is my grandfather's wooden basin. Though old and worn, the wood, after being cleaned and
oiled, gained new colours. To give this basin uniqueness, I painted a family of owls with oil paints.
This wooden utensil can now both serve at home and decorate it.